aktualizováno: 21.09.2021 19:40:49 

magyar agars LLAWONDYSS

Průvodní formulář - výzkum epilepsie
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Výzkum epilepsie, osteosarkomu a kardiomyopatie.
 
    V roce 2008 jsem odchovala svůj první (a zatím jediný) vrh irských vlkodavů. Bohužel po prvním roce života se u dvou z devíti štěňat projevila
    epilepsie. Obě šťěňata zemřela do tří let věku. Ukázalo se, že prokazatelnou přenašečkou onemocnění v tomto případě byla matka štěňat,  
    moje fena Olimpia Celtic Alanda (potažno její matka Cover Clover Sagittarius, v jejíchž dalších vrzích se epileptická štěňata také objevila).
    V létě 2011 se epileptické záchvaty objevily u dalšího štěněte z mého vrhu, psa. U otce štěňat ani jeho předků se, pokud vím a mám informace,
    toto onemocnění nevyskytlo.  Vím, jak bolestné bylo pro majitele epileptických štěňat z mého vrhu vyrovnat se s tímto onemocněním,
    jak obětaví byli ve své péči o tyto psy a přála bych všem chovatelům, aby měli štěstí jako já a pro svá štěňata (zdravá či nemocná)
    nalezli tak skvělé majitele jako se to povedlo mě. Tímto jim všem neskonale děkuji.
    Jelikož mne tento problém jako chovatele velmi trápil a trápí, hledala jsem možnosti, jak celou situaci řešit. Prvním, logickým krokem bylo  
    znovu Olimpii nekrýt a vyřadit ji z chovu. A když jsem se dozvěděla o probíhajícím výzkumu dědičnosti epilepsie v laboratoři v USA, rozhodla
    jsem se do tohoto výzkumu zapojit.
   
   Epilepsie je velice zákeřné onemocnění. Může být buď získané (po prodělaném onemocnění, úraze...) nebo dědičné a právě dědičností této
   choroby se zabývá laboratorní výzkum. Velmi cenné jsou samozřejmě krevní vzorky od nemocných psů, ale také od psů příbuzensky
   spřízněných (potomků, sourozenců postižených psů, i když sami epilepsií netrpí, chovných partnerů postižených psů..... prostě psů,
   kteří jakkoliv "rodokmenově" přišli do kontaktu s epileptickým psem). Nám se podařilo odeslat vzorky obou chovných partnerů
   (matka - přenašečka, otec - zdravý) a dvou štěňat (pes - epileptik, fena - bez příznaků) a tento set vzorků je pro laboratoř, jak nám bylo řečeno
   velmi cenný.
 
   Pokud máte epileptického psa, psa z vrhu, ve kterém se epileptická štěňata objevila, nebo váš pes kryl fenu a z toho spojení vzešla štěňata
   s epilepsií, prosím, pokud můžete a chcete, pomozte. Nepomůžete již narozeným zvířatům, ale máte možnost pomoci, aby se v budoucnu
   již takto postižení psi nerodili. Každý zaslaný krevní vzorek má velkou cenu a pomůže v probíhajícím výzkumu.
 
   Jak na to?
   1. Vytiskněte si a vyplňte formulář (ke stažení ve formátu pdf zde [456 KB] ).
   2. okopírujte průkaz původu svého psa.
   3. u veterináře nechte svému psovi odebrat minimálně 4, ideálně 8 ml krve do EDTA zkumavky (zkumavky s protisrážlivou substancí)
   4. vše odešlete v bublinkové obálce (ideálně v pondělí!) na adresu
    Dr I.M.  Reichler  
    Abteilung  für  Kleintierfortpflanzung   
    Klinik  für  Fortpflanzungsmedizin   
    Vetsuisse-Fakultät  Universität  Zürich   
    Winterthurerstr.260  
    CH-8057  Zürich     
    (ve švýcarské laboratoři budou krevní vzorky zpracovány a následně odeslány do USA, kde se výkumem dědičnosti epilepsie přímo zbývá
    Mrs. Margaret Casal.
    5. veškeré poskytnuté informace jsou tajné a nebudou poskytnuty žádné třetí straně.
 
    Pokud chcete, můžete poskytnout krevní vzorek (za stejných výše uvedených podmínek) také na výzkum osteosarkomu a kardiomyopatie
    pro výzkum, který probíhá na univerzitě ve švédské Uppsale. Laboratoř ocení především vzorky od psů ve věku 6. let a více, ale přivítá i vzorky
    od psů 3+ . Postup viz. výše, odeslat na adresu uvedenou ve formuláři.
 
    V případě jakýchkoliv dotazů mne prosím kontaktujte, poskytnu Vám veškeré informace, pomohu ráda s překladem atd., vše samozřejmě zcela
    diskrétně.
 
    Předem velice děkuji, každý poskytnutý vzorek má velkou cenu.
 
    Petra Kappelová