aktualizováno: 21.09.2021 19:40:49 

magyar agars LLAWONDYSS

MAĎAR-STANDARD/agar-standard


Maďarský chrt - standard / Magyar agar - standard

MAĎARSKÝ CHRT
země původu:
Maďarsko
datum publikace platného originálního standardu: 06. 04. 2000
použití: Pes k lovu a štvaní zvěře, lovící zrakem. Přesto však má pozoruhodně vyvinutý čich. Používá se k dostihům a coursingu, kde se především osvědčuje na delších tratích. Je velmi dobrý společník a věrný hlídač.
klasifikace FCI: skupina 10 chrti, sekce 3 krátkosrstí chrti. Bez zkoušky z výkonu.
celkový zjev: Jeho zjev vyzařuje sílu, stavba kostí a osvalení jsou dobře vyvinuté. Je elegantní.
důležité proporce: Tělesná délka je poněkud větší než výška v kohoutku. Délka nosního hřbetu odpovídá zhruba polovině délky hlavy.
chování, charakter, povaha: Neúnavný, vytrvalý, rychlý, otužilý, odolný. Vynikající na dostizích. Na mnohých tratích je rychlejší než greyhound. Je zdrženlivý, ale ne bázlivý. Je chytrý, inteligentní a věrný. Je ostražitý, jeho instinkt, s kterým chrání osoby stejně jako dům, je výrazný, což ale nevede k agresivitě nebo náchylnosti ke kousání.
hlava: Shora a se strany má tvar klínu s velmi širokou základnu.
mozkovna:
Lebka:
  Přiměřeně silná a široká. Čelo je poměrně široké.
Stop:  Výrazný.
obličejová partie:
Nosní houba:
  poměrně velká, dobře pigmentovaná, s velkými širokými nosními otvory.
Tlama:  Silná, podlouhlá, ne moc zašpičatělá.
Pysky:  Dobře přiléhající, uzavřené a pigmentované.
Čelisti, zuby:  Mohutné silné čelisti, dobře vyvinuté silné zuby požadovaného zubního vzorce, úplný nůžkový skus.
Líce:  Mohutné a svalnaté.
Oči:  Středně velké, tmavé, ani nevystupující, ani hluboce uložené. Živý a inteligentní výraz.
Uši:  Dosti velké, silných tkání. Středně vysoko nasazené a přiléhající ke krku jako dobře nesené ucho ve tvaru růže. Při vzrušení postavené. Žádoucí je spíše těžké než lehké ucho. Trvale vzpřímeně nesené uši jsou vadné.
Krk: Středně dlouhý, elegantní, suchý, svalnatý, bez záhybů.
Tělo:
Kohoutek:
Dobře vyvinutý, svalnatý, dlouhý.
Hřbet: Široký, rovný, pevný, velmi dobře osvalený.
Bedra: Velmi široká, rovná, značně osvalená.
Záď: Široká, lehce spadající se silným svalstvem.
Hrudník: Hrudní koš je hluboký a silně klenutý s dostatečným prostorem pro mohutné plíce a srdce. Dobře klenutá a daleko dozadu sahající žebra.
Břicho: Lehce vtažené.
Ocas:  Středně vysoko nasazen, silný, mírně se zužující a lehce zatočený, dosahující až ke hleznu. Na spodní straně je pokryt hrubou srstí. V klidu je nesen volně dolů, v pohybu může být zdvižen až ke hřbetní linii.
Končetiny:
Hrudní končetiny:
silné a svalnaté. Při pohledu zepředu a zezadu jsou rovné a rovnoběžné.
Plece:  Přiměřeně šikmé, pohyblivé, svalnaté a dlouhé.
Nadloktí:  Dlouhé, mírně šikmé, svalnatý.
Loketní kloub:  Přiléhá elasticky k hrudnímu koši, je pohyblivý, nevybočující ani dovnitř, ani ven.
Předloktí:  Dlouhé, rovné se silnou strukturou kosti a suchým osvalením.
Zápěstí:  Široké, silné.
Nadprstí:  Krátké, kolmé.
Přední tlapky:  Podlouhlé, poměrně velké. Silné polštářky, silné a krátce držené drápy.
Pánevní končetiny:
Všeobecně:
  pánevní končetiny jsou dobře, ale nepřemrštěně zauhlené, silně osvalené, se silnou stavbou kostí. Při pohledu zezadu jsou rovnoběžné.
Stehno:  Mohutně osvalené s dlouhými svaly.
Kolenní kloub:  Středně zauhlen, silný, nevybočující ani dovnitř, ani navenek.
Bérce:  Dlouhé, se suchým osvalením.
Hlezno:  Silné, hluboko postavené.
Zadní nadprstí:  Při pohledu zezadu v pohybu i v klidu souběžné.
Zadní tlapka:  Poměrně velká, poněkud podlouhlá se silnými polštářky a drápy.
Pohyb:  Prostorný, pružný v klusu, při pohledu zepředu i zezadu se končetiny pohybují paralelně.
Kůže:  Poměrně silná, všude dobře přiléhající, netvořící ani záhyby, ani lalok.
Osrstění:
Srst: 
Krátká, hustá, drsná, hladce přiléhající. V zimě se může ve značném množství tvořit podsada.
Barva:  Všechny známé barvy a barevné kombinace chrtů s výjimkou barev a barevných kombinací uvedených ve vylučujících vadách.
Velikost: Ideální kohoutková výška: psi          65 – 70 cm   feny        62 – 67 cm
Změřená výška v centimetrech není tak důležitá jako celková harmonie proporcí.
Vady: Každá odchylka od uvedených bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni.
Vylučující vady: Atypický tvar hlavy. Předkus, podkus, zkřížený skus. Chybějící zub nebo více zubů u řezáků, špičáků, premolárů 2-4 a molárů 1-2, chybějící více než dvou PM1; na M3 se nebere zřetel. Entropium, ektropium. Barvy modrá, modrobílá, hnědá, vlčí šeď, stejně jako černá s pálením, tříbarevnost. Agresivita.
Poznámka:  Psi musí mít dvě zřetelná a normálně vyvinutá varlata v šourku.

 

HUNGARIAN GREYHOUND
ORIGIN:     Hungary.
DATE OF PUBLICATION OF THE ORIGINAL VALID STANDARD:     06.04.2000
UTILIZATION: Hunting and coursing dog which hunts the game by sight. His nose is nevertheless noteworthy. He is especially skilled in coursings and race tracks, yielding good results particularly in longer distances. He is a very good companion and a loyal watch dog.
CLASSIFICATION FCI:     Group 10    Sighthounds.
                                              Section 3    Short-haired           
                                              Without working trial.
HISTORY: The Magyar Agar look back on a long history.Combined with the migration of the riding nomad people,the Magyars,the ancestors of the Magyar Agar came from the Territory of the Ural.In the 9.century entered the Hungarian tribe under grand duke Arpad in the karpatregion and occupied the area of the pannonienpeople.The riding people brought sighthounds presumable with oriental influence and they mixed with the descendants of the “Vertragus” , which was the forefather of all occidental sighthounds.These dogs built the roots of the Magyar Agar.In Hungary sighthoundhunting was very popular,not only the privilege of aristocrat’s but it was also done by farmers and other ranks.This brought different types of the Magyar Agar during the last centuries. On one side was a larger type and on the other side a much smaller “Farmagar”, better known in Hungary as hare catcher. In the middle of the 19.century they totally forbid hunting after life hares. Through it the quantity of Magyar Agar decreased. Also the two world wars demand tribute, they had only a few on farms for hunting. During the sixties, people remembered the Magyar Agar . It was a troublesome search to find the last Magyar Agar. Since 1966 the Magyar Agar is ad missed by the F.C.I. . As they fixed the standard, they decided (unfortunaly) to choose the taller variant of the Magyar Agar.
Hunting with Magyar Agár was banned in Hungary in 1944, when the last official prey-catching hunt was organized. Though poaching with Magyar Agár occurred occasionally. Today prey-catching hunts are again allowed in order to retain breed typical characters and ancient hunting skills. It could be said that prey-catching hunts are essential in order to preserve the real Magyar Agár.
Magyar Agár - What does the word AGÁR mean?
The word agár comes from an old slavic language and has been found in written texts since 1193. Agár means a prey-catching hunting dog, other hungarian dogs were earlier called “Kutya” (=dog) and other dogs “eb”. The word “Szelindek” had pretty much the same meaning than “kutya”, only it was used to describe bigger hunting dogs. Around year 1635 the word “szelindek” wasn´t used anymore and the word agár remained in use. So the exact translation for Magyar Agár is “a hungarian prey-catching hunting dog”.
Hungarian hounds are easy to train and quite intelligent. However, one must not train a hungarian hound harshly because it would break its delicate soul. Hungarian hounds are also very social and kind, although they can be a bit reserved towards strangers. These dogs get quite attached to their own families. They get along with kids just fine and are always very friendly towards people. This breed belongs to guarding hounds and it might defend it's owner even aggressively in threatening situations. Hungarian hounds are excellent predators and they are used also in racing tracks. In short distances, hungarian hound is a bit slower than greyhound, but faster in longer distances.
GENERAL APPEARANCE : Gives the impression of strength; bone structure and musculature very strongly developed. Elegant.
IMPORTANT PROPORTIONS: The length of the body sligthly exceeds the height at the withers. The length of the muzzle is approximately half of the length of the head.
BEHAVIOUR/TEMPERAMENT :  Untiring, full of stamina, fast, tough and robust. Excellent on the race-course; he is on some  distances faster than the Greyhound.  Somewhat reserved by nature, but not shy, sensible, intelligent and faithful.   He is watchful; his instinct to protect people and their houses and property is developed, yet he is not aggressive or vicious.
HEAD : Wedge shaped with a rather broad base, seen from above and in profile.
CRANIAL REGION    
Skull : Moderately strong, broad; the forehead fairly wide.
Stop : Pronounced.
FACIAL REGION   
Nose : Relatively large, well pigmented; with large, wide open nostrils.
Muzzle : Strong, elongated, not too pointed.
Lips : Close-fitting, tight, well pigmented.
Jaws/Teeth : Jaws powerful, strong; well developed, strong and complete scissor bite, according to the dentition formula.
Cheeks : Strong, muscular.
Eyes : Of medium size, dark. Neither deep-set nor protruding. The expression is keen and intelligent.
Ears : Rather large; their texture is distinctly thick; set on at medium height, well carried rose ears clinging to the neck. When the dog is alert, they are raised up. The heavier ears are more desirable than the light ears. Permanently pricked ears are faulty.
NECK : Medium long, yet elegant, dry, muscular. Without folds.
BODY
Withers : Well developed, muscular, long.
Back : Broad, straight, firm, very well muscled.
Loin : Very broad, straight, strongly muscled.
Croup : Broad, slightly sloping, strongly muscled.
Chest : Brisket deep and distinctly rounded for providing adequate room for the heart and the big lungs. Ribs well arched, extending far back.
Belly : Moderately tucked up.
TAIL : Strong, thick, set on at medium height, tapering only moderately, slightly bent, reaching to the hocks. The underside is covered with wiry hair. In repose carried hanging down; in action it may be raised up to the level of the topline.
LIMBS
FOREQUARTERS : Forelegs strong and sinewy; seen from the front and the side, they are straight and parallel.
Shoulders : Shoulder blade moderately oblique, mobile, muscular, long.
Upper arm : Long, slightly slanting, muscular.
Elbows : Fitting flexibly to the chest, mobile, neither turned in nor out.
Forearm : Long, straight, of strong bone structure and with lean muscles.
Pastern joint : Broad and strong.
Pastern : Short and vertical.
Forefeet : Relatively big, elongated; strong pads; strong nails kept short.
HINDQUARTERS : Hind legs well angulated, though not excessively so; strongly muscled, with plenty of bone. Seen from behind, standing parallel.
Upper thigh : Powerfully muscled, with muscles rather longish in shape.
Stifle : Moderately angulated, strong, neither turned in nor out.
Lower thigh : Long, with lean muscles.
Hock joint : Strong, well let down.
Metatarsus : Viewed from behind parallel, when standing and moving.
Hind feet : Relatively large, slightly elongated, with strong pads and nails.
GAIT/MOVEMENT : Ground covering, elastic trot; viewed from front and behind the limbs move in parallel planes.
SKIN : Relatively thick, fitting well all over, without folds or dewlap.
COAT
HAIR : Short, dense, coarse, smooth. In winter time a considerable amount of dense undercoat may develop.
COLOUR : All colours and combinations known in sighthounds are admitted, except the colours or colour-combinations mentioned as “Eliminating faults”.
SIZE
Ideal height at withers for dogs:        65 to 70 cm.
Ideal height at withers for bitches :       62 to 67 cm.
The size measured in centimetres at the withers is less important than the overall balance of the dog.
FAULTS : Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree.
ELIMINATING FAULTS: Aggresive or overly shy. Atypical head. Undershot or overshot mouth, wry mouth. One or more missing incisors or canines or premolars 2-4 or molars 1-2. More than two PM1 missing. The M3 are disregarded. Entropion, Ectropion. Colours: blue, blue-white, brown, wolf-grey, black and tan; tricolour.
Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified.
NB:  Male animals must have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum